Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mineralogy" into Latvian language

Vārda "mineraloģija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Mineralogy

[Mineraloģija]
/mɪnərɑləʤi/

noun

1. The branch of geology that studies minerals: their structure and properties and the ways of distinguishing them

    synonym:
  • mineralogy

1. Ģeoloģijas nozare, kas pēta minerālus: to struktūra un īpašības un to atšķiršanas veidi

    sinonīms:
  • mineraloģija