Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mindful" into Latvian language

Vārda "uzmanīgs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Mindful

[Apzināts]
/maɪndfəl/

adjective

1. Bearing in mind

 • Attentive to
 • "Ever mindful of her health"
 • "Mindful of his responsibilities"
 • "Mindful of these criticisms, i shall attempt to justify my action"
  synonym:
 • mindful
 • ,
 • aware

1. Paturot prātā

 • Uzmanīgs pret
 • "Vienmēr apzinoties savu veselību"
 • "Ņemot vērā viņa pienākumus"
 • "Ņemot vērā šo kritiku, es mēģināšu attaisnot savu rīcību"
  sinonīms:
 • uzmanīgs
 • ,
 • apzinīgs

Examples of using

I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
Es nebiju uzmanīgs un kļūdas dēļ iekāpu nepareizā autobusā.
Tom was mindful of my warning.
Toms ņēma vērā manu brīdinājumu.