Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mild" into Latvian language

Vārda "viegls" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Mild

[Viegli]
/maɪld/

adjective

1. Moderate in type or degree or effect or force

 • Far from extreme
 • "A mild winter storm"
 • "A mild fever"
 • "Fortunately the pain was mild"
 • "A mild rebuke"
 • "Mild criticism"
  synonym:
 • mild

1. Mērens pēc veida vai pakāpes, vai iedarbības vai spēka

 • Tālu no galējības
 • "Maiga ziemas vētra"
 • "Viegls drudzis"
 • "Par laimi sāpes bija vieglas"
 • "Viegls pārmetums"
 • "Viegla kritika"
  sinonīms:
 • viegls

2. Humble in spirit or manner

 • Suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness
 • "Meek and self-effacing"
  synonym:
 • meek
 • ,
 • mild
 • ,
 • modest

2. Pazemīgs garā vai manierē

 • Ierosinot atkāpšanos no maiguma vai pat padevības
 • "Lēnprātīgs un pašsaprotams"
  sinonīms:
 • lēnprātīgs
 • ,
 • viegls
 • ,
 • pieticīgs

3. Mild and pleasant

 • "Balmy days and nights"
 • "The climate was mild and conducive to life or growth"
 • "A soft breeze"
  synonym:
 • balmy
 • ,
 • mild
 • ,
 • soft

3. Maigs un patīkams

 • "Baltās dienas un naktis"
 • "Klimats bija maigs un labvēlīgs dzīvībai vai izaugsmei"
 • "Mīksts vējš"
  sinonīms:
 • balmy
 • ,
 • viegls
 • ,
 • mīksts

Examples of using

Japan has a mild climate.
Japānā ir maigs klimats.
The climate of Japan is mild.
Japānas klimats ir maigs.
This winter has been mild.
Šī ziema ir bijusi maiga.