Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mentality" into Latvian language

Vārda "mentalitāte" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Mentality

[Mentalitāte]
/mɛntæləti/

noun

1. A habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situations

  synonym:
 • mentality
 • ,
 • outlook
 • ,
 • mindset
 • ,
 • mind-set

1. Ierasta vai raksturīga garīga attieksme, kas nosaka, kā jūs interpretēsiet situācijas un reaģēsiet uz tām

  sinonīms:
 • mentalitāte
 • ,
 • outlook
 • ,
 • domāšanas veids

2. Mental ability

 • "He's got plenty of brains but no common sense"
  synonym:
 • brain
 • ,
 • brainpower
 • ,
 • learning ability
 • ,
 • mental capacity
 • ,
 • mentality
 • ,
 • wit

2. Garīgās spējas

 • "Viņam ir daudz smadzeņu, bet nav veselā saprāta"
  sinonīms:
 • smadzenes
 • ,
 • prāta spēks
 • ,
 • mācīšanās spēja
 • ,
 • garīgās spējas
 • ,
 • mentalitāte
 • ,
 • asprātība