Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "marked" into Latvian language

Vārda "atzīmēts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Marked

[Atzīmēts]
/mɑrkt/

adjective

1. Strongly marked

 • Easily noticeable
 • "Walked with a marked limp"
 • "A pronounced flavor of cinnamon"
  synonym:
 • marked
 • ,
 • pronounced

1. Izteikti marķēts

 • Viegli pamanāms
 • "Izstaigājies ar izteiktu mīkstumu"
 • "Izteikts kanēļa aromāts"
  sinonīms:
 • marķēts
 • ,
 • izrunā

2. Singled out for notice or especially for a dire fate

 • "A marked man"
  synonym:
 • marked

2. Izcelts pamanīšanai vai it īpaši drausmīgam liktenim

 • "Zīmīgs cilvēks"
  sinonīms:
 • marķēts

3. Having or as if having an identifying mark or a mark as specified

 • Often used in combination
 • "Played with marked cards"
 • "A scar-marked face"
 • "Well-marked roads"
  synonym:
 • marked

3. Kam ir vai it kā ir identificējoša atzīme vai atzīme, kā norādīts

 • Bieži lieto kombinācijā
 • "Spēlē ar marķētām kartēm"
 • "Sarakstīta seja"
 • "Labi marķēti ceļi"
  sinonīms:
 • marķēts

Examples of using

This invention marked the dawn of a new era in weaving.
Šis izgudrojums iezīmēja jauna laikmeta sākumu aušanā.
There is a marked difference between them.
Starp viņiem ir izteikta atšķirība.
His steps were clearly marked in the snow.
Viņa soļi bija skaidri iezīmēti sniegā.