Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "magically" into Latvian language

Vārda "maģiski" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Magically

[Maģiski]
/mæʤɪkəli/

adverb

1. In a magical manner

 • "It disappeared magically"
  synonym:
 • magically
 • ,
 • as if by magic

1. Maģiskā veidā

 • "Tas pazuda maģiski"
  sinonīms:
 • maģiski
 • ,
 • it kā ar burvju palīdzību

Examples of using

Hope is when you suddenly run to the kitchen like a mad man to check if the empty chocolate cookie box you just finished an hour ago is magically full again.
Cerība ir tad, kad tu pēkšņi skrien uz virtuvi kā traks vīrietis, lai pārbaudītu, vai tukšā šokolādes cepumu kaste, kuru tikko pabeidzi pirms stundas, atkal ir maģiski pilna.