Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "livestock" into Latvian language

Vārda "lopkopība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Livestock

[Lopkopība]
/laɪvstɑk/

noun

1. Any animals kept for use or profit

  synonym:
 • livestock
 • ,
 • stock
 • ,
 • farm animal

1. Jebkuri dzīvnieki, kas tiek turēti lietošanai vai peļņai

  sinonīms:
 • mājlopi
 • ,
 • krājums
 • ,
 • lauksaimniecības dzīvnieks

Examples of using

The animals living on a farm are the livestock.
Saimniecībā dzīvojošie dzīvnieki ir mājlopi.