Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "linguistics" into Latvian language

Vārda "lingvistika" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Linguistics

[Valodniecība]
/lɪŋgwɪstɪks/

noun

1. The scientific study of language

  synonym:
 • linguistics

1. Valodas zinātniskais pētījums

  sinonīms:
 • valodniecība

2. The humanistic study of language and literature

  synonym:
 • linguistics
 • ,
 • philology

2. Valodas un literatūras humānistiskais pētījums

  sinonīms:
 • valodniecība
 • ,
 • filoloģija

Examples of using

In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.
Lai izpētītu skaitļošanas valodniecību, tomēr jāzina dažādas valodas, ir jāzina arī datoru lietošana.
Brilliant papers by Comrade Stalin allowed Soviet linguistics to take the leading position in the world.
Biedrs Staļins izcili dokumenti ļāva padomju valodniecībai ieņemt vadošo pozīciju pasaulē.