Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "liaison" into Latvian language

Vārda "laisona" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Liaison

[Sadarbība]
/liezɑn/

noun

1. A usually secretive or illicit sexual relationship

  synonym:
 • affair
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • liaison
 • ,
 • involvement
 • ,
 • amour

1. Parasti slepenās vai nelikumīgās seksuālās attiecības

  sinonīms:
 • dēka
 • ,
 • afaire
 • ,
 • tuvība
 • ,
 • sadarbības
 • ,
 • iesaistīšana
 • ,
 • amour

2. A channel for communication between groups

 • "He provided a liaison with the guerrillas"
  synonym:
 • liaison
 • ,
 • link
 • ,
 • contact
 • ,
 • inter-group communication

2. Kanāls saziņai starp grupām

 • "Viņš sniedza sakarus ar partizāniem"
  sinonīms:
 • sadarbības
 • ,
 • saite
 • ,
 • kontakts
 • ,
 • starpgrupu komunikācija