Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "li" into Latvian language

Vārda "li" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Li

[Li]
/li/

noun

1. A soft silver-white univalent element of the alkali metal group

 • The lightest metal known
 • Occurs in several minerals
  synonym:
 • lithium
 • ,
 • Li
 • ,
 • atomic number 3

1. Sārmu metāla grupas mīksts sudrabbalts univalents elements

 • Zināmais vieglākais metāls
 • Notiek vairākos minerālos
  sinonīms:
 • litijs
 • ,
 • Li
 • ,
 • atomu numurs 3

2. Chinese distance measure

 • Approximately 0.5 kilometers
  synonym:
 • li

2. Ķīnas attāluma pasākums

 • Aptuveni 0,5 kilometri
  sinonīms:
 • lil

adjective

1. Being one more than fifty

  synonym:
 • fifty-one
 • ,
 • 51
 • ,
 • li

1. Būt par vienu vairāk nekā piecdesmit

  sinonīms:
 • piecdesmit viens
 • ,
 • 51
 • ,
 • lil