Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leader" into Latvian language

Vārda "vadītājs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Leader

[Vadītājs]
/lidər/

noun

1. A person who rules or guides or inspires others

  synonym:
 • leader

1. Persona, kas pārvalda vai vada vai iedvesmo citus

  sinonīms:
 • vadītājs

2. A featured article of merchandise sold at a loss in order to draw customers

  synonym:
 • drawing card
 • ,
 • loss leader
 • ,
 • leader

2. Piedāvātais preču raksts, kas pārdots ar zaudējumiem, lai piesaistītu klientus

  sinonīms:
 • zīmēšanas karte
 • ,
 • zaudējumu līderis
 • ,
 • vadītājs

Examples of using

My greatgrandfather was a gang leader.
Mans vecvectēvs bija bandas vadītājs.
We need a leader.
Mums ir nepieciešams vadītājs.
Tom is a leader.
Toms ir vadītājs.