Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lather" into Latvian language

Vārda "debess" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Lather

[Vēl]
/læðər/

noun

1. The froth produced by soaps or detergents

  synonym:
 • soapsuds
 • ,
 • suds
 • ,
 • lather

1. Putas, ko ražo ziepes vai mazgāšanas līdzekļi

  sinonīms:
 • ziepju putas
 • ,
 • putas
 • ,
 • putot

2. Agitation resulting from active worry

 • "Don't get in a stew"
 • "He's in a sweat about exams"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • stew
 • ,
 • sweat
 • ,
 • lather
 • ,
 • swither

2. Uzbudinājums, kas rodas aktīvas raizes rezultātā

 • "Neiesakies sautējumā"
 • "Viņš ir sviedros par eksāmeniem"
  sinonīms:
 • fret
 • ,
 • sautējums
 • ,
 • sviedri
 • ,
 • putot
 • ,
 • švīkāt

3. A workman who puts up laths

  synonym:
 • lather

3. Strādnieks, kurš liek līstes

  sinonīms:
 • putot

4. The foam resulting from excessive sweating (as on a horse)

  synonym:
 • lather

4. Putas, kas rodas pārmērīgas svīšanas rezultātā (kā zirgam)

  sinonīms:
 • putot

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Smagi sit ar pātagu vai stieni

 • "Skolotājs bieži pērta skolēnus"
 • "Bērni bija smagi satriekti"
  sinonīms:
 • pēriens
 • ,
 • welt
 • ,
 • pātagu
 • ,
 • putot
 • ,
 • skropstas
 • ,
 • slīpsvītru
 • ,
 • siksna
 • ,
 • trounce

2. Form a lather

 • "The shaving cream lathered"
  synonym:
 • lather

2. Veido putas

 • "Skūšanās krēms virpots"
  sinonīms:
 • putot

3. Exude sweat or lather

 • "This unfit horse lathers easily"
  synonym:
 • lather

3. Izdaliet sviedrus vai putas

 • "Šis nederīgais zirgs viegli puto"
  sinonīms:
 • putot

4. Rub soap all over, usually with the purpose of cleaning

  synonym:
 • soap
 • ,
 • lather

4. Berzējiet ziepes visā, parasti ar mērķi tīrīt

  sinonīms:
 • ziepes
 • ,
 • putot