Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "landmark" into Latvian language

Vārda "marka" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Landmark

[Ievērojams]
/lændmɑrk/

noun

1. The position of a prominent or well-known object in a particular landscape

 • "The church steeple provided a convenient landmark"
  synonym:
 • landmark

1. Ievērojama vai plaši pazīstama objekta atrašanās vieta noteiktā ainavā

 • "Baznīcas stends nodrošināja ērtu orientieri"
  sinonīms:
 • orientieris

2. An event marking a unique or important historical change of course or one on which important developments depend

 • "The agreement was a watershed in the history of both nations"
  synonym:
 • landmark
 • ,
 • turning point
 • ,
 • watershed

2. Notikums, kas, protams, iezīmē unikālas vai svarīgas vēsturiskas izmaiņas vai tādu, no kura ir atkarīgas svarīgas norises

 • "Nolīgums bija pavērsiens abu tautu vēsturē"
  sinonīms:
 • orientieris
 • ,
 • pagrieziena punkts
 • ,
 • ūdensšķirtne

3. A mark showing the boundary of a piece of land

  synonym:
 • landmark

3. Zīme, kas parāda zemes gabala robežu

  sinonīms:
 • orientieris

4. An anatomical structure used as a point of origin in locating other anatomical structures (as in surgery) or as point from which measurements can be taken

  synonym:
 • landmark

4. Anatomiska struktūra, ko izmanto kā izcelsmes punktu citu anatomisko struktūru ( atrašanā operācijā ) vai kā punktu, no kuras var veikt mērījumus

  sinonīms:
 • orientieris