Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kidney" into Latvian language

Vārda "nieres" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Kidney

[Nieres]
/kɪdni/

noun

1. Either of two bean-shaped excretory organs that filter wastes (especially urea) from the blood and excrete them and water in urine

  • "Urine passes out of the kidney through ureters to the bladder"
    synonym:
  • kidney

1. Vai nu no diviem pupiņu formas ekskrēcijas orgāniem, kas filtrē atkritumus (īpaši urīnvielu) no asinīm un izdala tos un ūdeni urīnā

  • "Urīns iziet no nierēm caur urīnvadiem uz urīnpūsli"
    sinonīms:
  • nieres