Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "juvenile" into Latvian language

Vārda "nepilngadīgais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Juvenile

[Nepilngadīgs]
/ʤuvənəl/

noun

1. A young person, not fully developed

  synonym:
 • juvenile
 • ,
 • juvenile person

1. Jauns cilvēks, nav pilnībā izstrādāts

  sinonīms:
 • nepilngadīgs
 • ,
 • nepilngadīga persona

adjective

1. Of or relating to or characteristic of or appropriate for children or young people

 • "Juvenile diabetes"
 • "Juvenile fashions"
  synonym:
 • juvenile

1. Bērniem vai jauniešiem vai tiem, kas ir vai ir raksturīgi tiem, vai ir piemēroti tiem

 • "Sievājošs diabēts"
 • "Juvenī skiboni"
  sinonīms:
 • nepilngadīgs

2. Displaying or suggesting a lack of maturity

 • "Adolescent insecurity"
 • "Jejune responses to our problems"
 • "Their behavior was juvenile"
 • "Puerile jokes"
  synonym:
 • adolescent
 • ,
 • jejune
 • ,
 • juvenile
 • ,
 • puerile

2. Parādīt vai ierosināt brieduma trūkumu

 • "Apolicent nedrošība"
 • "Jejune atbildes uz mūsu problēmām"
 • "Viņu izturēšanās bija nepilngadīga"
 • "Puerilu joki"
  sinonīms:
 • pusaudzis
 • ,
 • jejune
 • ,
 • nepilngadīgs
 • ,
 • puerile