Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "justice" into Latvian language

Vārda "tiesiskums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Justice

[Taisnīgums]
/ʤəstəs/

noun

1. The quality of being just or fair

  synonym:
 • justice
 • ,
 • justness

1. Taisnīgas vai godīgas kvalitātes kvalitāte

  sinonīms:
 • taisnīgums
 • ,
 • taisnība

2. Judgment involved in the determination of rights and the assignment of rewards and punishments

  synonym:
 • justice

2. Spriedums, kas iesaistīts tiesību noteikšanā un atlīdzības un sodu piešķiršanā

  sinonīms:
 • taisnīgums

3. A public official authorized to decide questions brought before a court of justice

  synonym:
 • judge
 • ,
 • justice
 • ,
 • jurist

3. Valsts amatpersona, kas pilnvarota izlemt jautājumus, kas iesniegti tieslietu tiesā

  sinonīms:
 • tiesnesis
 • ,
 • taisnīgums
 • ,
 • jurists

4. The united states federal department responsible for enforcing federal laws (including the enforcement of all civil rights legislation)

 • Created in 1870
  synonym:
 • Department of Justice
 • ,
 • Justice Department
 • ,
 • Justice
 • ,
 • DoJ

4. Amerikas savienoto valstu federālais departaments, kas atbild par federālo likumu izpildi (, ieskaitot visu pilsoņu tiesību aktu ) izpildi

 • Izveidots 1870. gadā
  sinonīms:
 • Tieslietu departaments
 • ,
 • Taisnīgums
 • ,
 • DoJ

Examples of using

My grandfather was a justice of the peace.
Mans vectēvs bija miera taisnīgums.
Tom will be brought to justice for his crimes.
Toms tiks saukts pie atbildības par saviem noziegumiem.
The photo doesn't do us justice.
Fotoattēls mums nedara taisnīgumu.