Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "joke" into Latvian language

Vārda "joks" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Joke

[Joks]
/ʤoʊk/

noun

1. A humorous anecdote or remark intended to provoke laughter

 • "He told a very funny joke"
 • "He knows a million gags"
 • "Thanks for the laugh"
 • "He laughed unpleasantly at his own jest"
 • "Even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point"
  synonym:
 • joke
 • ,
 • gag
 • ,
 • laugh
 • ,
 • jest
 • ,
 • jape

1. Humoristiska anekdote vai piezīme, kuras mērķis ir izraisīt smieklus

 • "Viņš teica ļoti smieklīgu joku"
 • "Viņš zina miljonu rīstīšanās"
 • "Paldies par smiekliem"
 • "Viņš nepatīkami smējās par savu joku"
 • "Pat skolnieka kapam vajadzētu būt kādam noskaidrojamam punktam"
  sinonīms:
 • joks
 • ,
 • rīstīties
 • ,
 • smieties
 • ,
 • jape

2. Activity characterized by good humor

  synonym:
 • jest
 • ,
 • joke
 • ,
 • jocularity

2. Aktivitāte, ko raksturo labs humors

  sinonīms:
 • joks
 • ,
 • jocularity

3. A ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  synonym:
 • antic
 • ,
 • joke
 • ,
 • prank
 • ,
 • trick
 • ,
 • caper
 • ,
 • put-on

3. Smieklīga vai groteska darbība, kas veikta jautrības un izklaides nolūkos

  sinonīms:
 • antic
 • ,
 • joks
 • ,
 • palaidnība
 • ,
 • triks
 • ,
 • kapars
 • ,
 • uzvelciet

4. A triviality not to be taken seriously

 • "I regarded his campaign for mayor as a joke"
  synonym:
 • joke

4. Trivialitāte, kas nav jāuztver nopietni

 • "Es uzskatīju viņa kampaņu par mēru par joku"
  sinonīms:
 • joks

verb

1. Tell a joke

 • Speak humorously
 • "He often jokes even when he appears serious"
  synonym:
 • joke
 • ,
 • jest

1. Izstāsti joku

 • Runā humoristiski
 • "Viņš bieži joko pat tad, kad šķiet nopietns"
  sinonīms:
 • joks

2. Act in a funny or teasing way

  synonym:
 • joke
 • ,
 • jest

2. Rīkojieties smieklīgi vai ķircinoši

  sinonīms:
 • joks

Examples of using

It's getting beyond a joke!
Tas kļūst tālāk par joku!
Tom played a joke on his friend.
Toms izspēlēja joku ar savu draugu.
He didn't understand Mary's joke.
Viņš nesaprata Marijas joku.