Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jig" into Latvian language

Vārda "jig" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Jig

[Jig]
/ʤɪg/

noun

1. Music in three-four time for dancing a jig

  synonym:
 • jig
 • ,
 • gigue

1. Mūzika trīs četru reizi, lai dejotu džigu

  sinonīms:
 • jig
 • ,
 • koncerts

2. A fisherman's lure with one or more hooks that is jerked up and down in the water

  synonym:
 • jig

2. Zvejnieka vilinājums ar vienu vai vairākiem āķiem, kas ir saraustīti augšup un lejup ūdenī

  sinonīms:
 • jig

3. A device that holds a piece of machine work and guides the tools operating on it

  synonym:
 • jig

3. Ierīce, kas satur mašīnas darbu un vada instrumentus, kas uz tā darbojas

  sinonīms:
 • jig

4. Any of various old rustic dances involving kicking and leaping

  synonym:
 • jig

4. Jebkura no dažādām vecajām zemnieciskajām dejām, kas saistītas ar sitieniem un lēcieniem

  sinonīms:
 • jig

verb

1. Dance a quick dance with leaping and kicking motions

  synonym:
 • jig

1. Dejojiet ātru deju ar lēcieniem un spārdīšanas kustībām

  sinonīms:
 • jig