Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jewel" into Latvian language

Vārda "dārgakmens" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Jewel

[Dārgakmens]
/ʤuəl/

noun

1. A precious or semiprecious stone incorporated into a piece of jewelry

  synonym:
 • jewel
 • ,
 • gem
 • ,
 • precious stone

1. Dārgs vai pusdārgakmens, kas iestrādāts rotaslietā

  sinonīms:
 • dārgakmens

2. A person who is as brilliant and precious as a piece of jewelry

  synonym:
 • jewel
 • ,
 • gem

2. Cilvēks, kurš ir tikpat izcils un vērtīgs kā rotaslieta

  sinonīms:
 • dārgakmens

verb

1. Adorn or decorate with precious stones

 • "Jeweled dresses"
  synonym:
 • bejewel
 • ,
 • jewel

1. Izrotāt vai izrotāt ar dārgakmeņiem

 • "Dārgakmeņu kleitas"
  sinonīms:
 • bejewel
 • ,
 • dārgakmens

Examples of using

My mother is my jewel.
Mana māte ir mana dārgakmens.
Compare this genuine jewel with that imitation.
Salīdziniet šo īsto dārgakmeni ar šo imitāciju.
My mother is my jewel.
Mana māte ir mana dārgakmens.