Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jerk" into Latvian language

Vārda "jerk" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Jerk

[Saraustīt]
/ʤərk/

noun

1. A dull stupid fatuous person

  synonym:
 • jerk
 • ,
 • dork

1. Blāvi stulbs, lutinošs cilvēks

  sinonīms:
 • paraut
 • ,
 • dork

2. An abrupt spasmodic movement

  synonym:
 • jerk
 • ,
 • jerking
 • ,
 • jolt
 • ,
 • saccade

2. Pēkšņa spazmoliska kustība

  sinonīms:
 • paraut
 • ,
 • saraustītas
 • ,
 • grūstīšanās
 • ,
 • saccade

3. (mechanics) the rate of change of acceleration

  synonym:
 • jerk

3. (mehānika) paātrinājuma izmaiņu ātrums

  sinonīms:
 • paraut

4. Meat (especially beef) cut in strips and dried in the sun

  synonym:
 • jerky
 • ,
 • jerked meat
 • ,
 • jerk

4. Gaļa (īpaši liellopu gaļa), kas sagriezta sloksnēs un žāvēta saulē

  sinonīms:
 • saraustītas
 • ,
 • saraustīta gaļa
 • ,
 • paraut

5. Raising a weight from shoulder height to above the head by straightening the arms

  synonym:
 • jerk

5. Svara pacelšana no plecu augstuma līdz virs galvas, iztaisnojot rokas

  sinonīms:
 • paraut

6. A sudden abrupt pull

  synonym:
 • tug
 • ,
 • jerk

6. Pēkšņa pēkšņa vilkšana

  sinonīms:
 • velkonis
 • ,
 • paraut

verb

1. Pull, or move with a sudden movement

 • "He turned the handle and jerked the door open"
  synonym:
 • yank
 • ,
 • jerk

1. Velciet vai pārvietojieties ar pēkšņu kustību

 • "Viņš pagrieza rokturi un raustīja durvis vaļā"
  sinonīms:
 • jeņķis
 • ,
 • paraut

2. Move with abrupt, seemingly uncontrolled motions

 • "The patient's legs were jerkings"
  synonym:
 • jerk
 • ,
 • twitch

2. Pārvietojieties ar pēkšņām, šķietami nekontrolētām kustībām

 • "Pacienta kājas bija raustīšanās"
  sinonīms:
 • paraut
 • ,
 • raustīties

3. Make an uncontrolled, short, jerky motion

 • "His face is twitching"
  synonym:
 • twitch
 • ,
 • jerk

3. Veiciet nekontrolētu, īsu, saraustītu kustību

 • "Viņa seja raustās"
  sinonīms:
 • raustīties
 • ,
 • paraut

4. Jump vertically, with legs stiff and back arched

 • "The yung filly bucked"
  synonym:
 • buck
 • ,
 • jerk
 • ,
 • hitch

4. Lēkt vertikāli, ar stīvām kājām un izliektu muguru

 • "Junga kumelīte sasita"
  sinonīms:
 • buks
 • ,
 • paraut
 • ,
 • sakabe

5. Throw or toss with a quick motion

 • "Flick a piece of paper across the table"
 • "Jerk his head"
  synonym:
 • jerk
 • ,
 • flick

5. Mest vai mētāt ar ātru kustību

 • "Pārsitiet papīra lapu pa galdu"
 • "Raustīt galvu"
  sinonīms:
 • paraut
 • ,
 • mirgot

Examples of using

Tom's a jerk.
Toms ir stulbs.
Tom didn't want Mary to think he was a jerk.
Toms nevēlējās, lai Marija domātu, ka viņš ir āksts.
He's a cold-hearted jerk.
Viņš ir aukstasinīgs āksts.