Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "issuing" into Latvian language

Vārda "izdevējs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Issuing

[Izdevējs]
/ɪʃuɪŋ/

noun

1. The act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity)

 • "A new issue of stamps"
 • "The last issue of penicillin was over a month ago"
  synonym:
 • issue
 • ,
 • issuing
 • ,
 • issuance

1. Akts, kas nodrošina priekšmetu vispārīgai lietošanai vai oficiāliem mērķiem ( parasti daudzumā )

 • "Jauns zīmogu jautājums"
 • "Pēdējais penicilīna jautājums bija vairāk nekā pirms mēneša"
  sinonīms:
 • jautājums
 • ,
 • izdevējs
 • ,
 • emisija