Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irritating" into Latvian language

Vārda "kairinošs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Irritating

[Kairinošs]
/ɪrətetɪŋ/

adjective

1. Causing irritation or annoyance

 • "Tapping an annoying rhythm on his glass with his fork"
 • "Aircraft noise is particularly bothersome near the airport"
 • "Found it galling to have to ask permission"
 • "An irritating delay"
 • "Nettlesome paperwork"
 • "A pesky mosquito"
 • "Swarms of pestering gnats"
 • "A plaguey newfangled safety catch"
 • "A teasing and persistent thought annoyed him"
 • "A vexatious child"
 • "It is vexing to have to admit you are wrong"
  synonym:
 • annoying
 • ,
 • bothersome
 • ,
 • galling
 • ,
 • irritating
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • pesky
 • ,
 • pestering
 • ,
 • pestiferous
 • ,
 • plaguy
 • ,
 • plaguey
 • ,
 • teasing
 • ,
 • vexatious
 • ,
 • vexing

1. Izraisīt kairinājumu vai kairinājumu

 • "Karst kaitinošu ritmu uz viņa stikla ar dakšiņu"
 • "Lidaparātu troksnis ir īpaši satraucošs netālu no lidostas"
 • "Atrasts, ka ir jālūdz atļauja"
 • "Kaitinoša kavēšanās"
 • "Nettlesome papīri"
 • "Peskais moskīts"
 • "Piesterīgu gnatu peldkostīmi"
 • "Smērīga jaunpiedzimta drošības nozveja"
 • "Tīkināšana un neatlaidīga doma viņu kaitināja"
 • "Nepatīkams bērns"
 • "Tas ir satraucoši, ja jāatzīst, ka jūs kļūdāties"
  sinonīms:
 • kaitina
 • ,
 • apnikt
 • ,
 • žults
 • ,
 • kairinošs
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • nepatīkams
 • ,
 • pesterēšana
 • ,
 • kaitēkļi
 • ,
 • plaguy
 • ,
 • mēris
 • ,
 • ķircināšana
 • ,
 • pleksēšana

2. (used of physical stimuli) serving to stimulate or excite

 • "An irritative agent"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • irritative

2. ( izmantots no fiziskiem stimuliem ), kas kalpo stimulēšanai vai uzbudinājumam

 • "Kaitinošs līdzeklis"
  sinonīms:
 • kairinošs

3. Causing physical discomfort

 • "Bites of black flies are more than irritating
 • They can be very painful"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • painful

3. Izraisīt fizisku diskomfortu

 • "Melno mušu kodumi ir vairāk nekā kairinoši
 • Tie var būt ļoti sāpīgi"
  sinonīms:
 • kairinošs
 • ,
 • sāpīgi

Examples of using

I have to -- oh God oh great -- remember such a string of numbers, great famous Archimedes, help the suffering, give him the power, let him recite by heart those famous, and yet for us irritating, ah, numbers of Ludolph!
Man - ak Dievs, ak, lieliski - jāatceras tik daudz numuru, lieliski slaveni Archimedes, jāpalīdz ciešanām, jādod viņam spēks, ļaujiet viņam no sirds deklamēt tos slavenos, un tomēr mums kairina, ah, Ludolfa skaits!