Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irresponsibility" into Latvian language

Vārda "bezatbildība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Irresponsibility

[Bezatbildība]
/ɪrəspɑnsəbɪləti/

noun

1. A form of untrustworthiness

  • The trait of lacking a sense of responsibility and not feeling accountable for your actions
    synonym:
  • irresponsibility
  • ,
  • irresponsibleness

1. Neuzticamības forma

  • Iezīme, ka trūkst atbildības sajūtas un nejūtat atbildību par savu rīcību
    sinonīms:
  • bezatbildība

Examples of using

Collective responsibility means irresponsibility.
Kolektīvā atbildība nozīmē bezatbildību.