Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inviolable" into Latvian language

Vārda "neaizskarams" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Inviolable

[Neaizskarams]
/ɪnvaɪələbəl/

adjective

1. Incapable of being transgressed or dishonored

 • "The person of the king is inviolable"
 • "An inviolable oath"
  synonym:
 • inviolable

1. Nespēj tikt pārkāpts vai negodīgs

 • "Karaļa persona ir neaizskarama"
 • "Neaizskarams zvērests"
  sinonīms:
 • neaizskarams

2. Immune to attack

 • Incapable of being tampered with
 • "An impregnable fortress"
 • "Fortifications that made the frontier inviolable"
 • "A secure telephone connection"
  synonym:
 • impregnable
 • ,
 • inviolable
 • ,
 • secure
 • ,
 • strong
 • ,
 • unassailable
 • ,
 • unattackable

2. Imūna pret uzbrukumu

 • Nespēj tikt manipulēts
 • "Neieņemams cietoksnis"
 • "Nocietinājumi, kas padarīja robežu neaizskaramu"
 • "Drošs telefona savienojums"
  sinonīms:
 • neieņemams
 • ,
 • neaizskarams
 • ,
 • drošs
 • ,
 • spēcīgs
 • ,
 • neapstrīdams
 • ,
 • neuzbrūkošs

3. Must be kept sacred

  synonym:
 • inviolable
 • ,
 • inviolate
 • ,
 • sacrosanct

3. Jātur svēts

  sinonīms:
 • neaizskarams
 • ,
 • neaizskar
 • ,
 • svētais

4. Not capable of being violated or infringed

 • "Infrangible human rights"
  synonym:
 • absolute
 • ,
 • infrangible
 • ,
 • inviolable

4. Nav iespējams tikt pārkāpts vai pārkāpts

 • "Nemateriālās cilvēktiesības"
  sinonīms:
 • absolūts
 • ,
 • mazsvarīgs
 • ,
 • neaizskarams