Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inventive" into Latvian language

Vārda "izgudrojums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Inventive

[Izgudrojošs]
/ɪnvɛntɪv/

adjective

1. (used of persons or artifacts) marked by independence and creativity in thought or action

 • "An imaginative use of material"
 • "The invention of the knitting frame by another ingenious english clergyman"- lewis mumford
 • "An ingenious device"
 • "Had an inventive turn of mind"
 • "Inventive ceramics"
  synonym:
 • imaginative
 • ,
 • inventive

1. ( cilvēku vai artefaktu izmantošana ), ko raksturo neatkarība un radošums pārdomās vai darbībā

 • "Materiāla iztēlojama lietošana"
 • "Cita ģeniāla angļu garīdznieka izgudrojums adīšanas rāmim" - lūiss mumfords
 • "Nievājoša ierīce"
 • "Bija izgudrojuma prāta pagrieziens"
 • "Inventīva keramika"
  sinonīms:
 • iedomājošs
 • ,
 • izgudrojums