Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interrogation" into Latvian language

Vārda "pratināšana" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Interrogation

[Pratināšana]
/ɪntɛrəgeʃən/

noun

1. A sentence of inquiry that asks for a reply

 • "He asked a direct question"
 • "He had trouble phrasing his interrogations"
  synonym:
 • question
 • ,
 • interrogation
 • ,
 • interrogative
 • ,
 • interrogative sentence

1. Izmeklēšanas teikums, kurā tiek lūgta atbilde

 • "Viņš uzdeva tiešu jautājumu"
 • "Viņam bija grūtības formulēt savas pratināšanas"
  sinonīms:
 • jautājums
 • ,
 • pratināšana
 • ,
 • jautājošs
 • ,
 • jautājošs sods

2. A transmission that will trigger an answering transmission from a transponder

  synonym:
 • interrogation

2. Pārraide, kas aktivizēs atbildes pārraidi no transpondera

  sinonīms:
 • pratināšana

3. Formal systematic questioning

  synonym:
 • interrogation
 • ,
 • examination
 • ,
 • interrogatory

3. Formāla sistemātiska iztaujāšana

  sinonīms:
 • pratināšana
 • ,
 • pārbaude

4. An instance of questioning

 • "There was a question about my training"
 • "We made inquiries of all those who were present"
  synonym:
 • question
 • ,
 • inquiry
 • ,
 • enquiry
 • ,
 • query
 • ,
 • interrogation

4. Nopratināšanas gadījums

 • "Bija jautājums par manu apmācību"
 • "Mēs veicām izmeklēšanu par visiem klātesošajiem"
  sinonīms:
 • jautājums
 • ,
 • izmeklēšana
 • ,
 • vaicājums
 • ,
 • pratināšana