Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interior" into Latvian language

Vārda "interjers" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Interior

[Interjers]
/ɪntɪriər/

noun

1. The region that is inside of something

  synonym:
 • inside
 • ,
 • interior

1. Reģions, kas kaut kas atrodas

  sinonīms:
 • iekšpusē
 • ,
 • interjers

2. The inner or enclosed surface of something

  synonym:
 • inside
 • ,
 • interior

2. Kaut kā iekšējā vai slēgtā virsma

  sinonīms:
 • iekšpusē
 • ,
 • interjers

3. The united states federal department charged with conservation and the development of natural resources

 • Created in 1849
  synonym:
 • Department of the Interior
 • ,
 • Interior Department
 • ,
 • Interior
 • ,
 • DoI

3. Amerikas savienoto valstu federālais departaments, kas apsūdzēts dabas resursu saglabāšanā un attīstībā

 • Izveidots 1849. gadā
  sinonīms:
 • Iekšlietu departaments
 • ,
 • Interjers
 • ,
 • DoI

adjective

1. Situated within or suitable for inside a building

 • "An interior scene"
 • "Interior decoration"
 • "An interior bathroom without windows"
  synonym:
 • interior

1. Atrodas ēkas iekšpusē vai ir piemērots tās iekšpusē

 • "Iekšējā ainava"
 • "Iekšējais rotājums"
 • "Iekšējā vannas istaba bez logiem"
  sinonīms:
 • interjers

2. Inside the country

 • "The british home office has broader responsibilities than the united states department of the interior"
 • "The nation's internal politics"
  synonym:
 • home(a)
 • ,
 • interior(a)
 • ,
 • internal
 • ,
 • national

2. Valsts iekšienē

 • "Britu iekšlietu birojam ir plašāki pienākumi nekā amerikas savienoto valstu iekšlietu departamentam"
 • "Tautas iekšējā politika"
  sinonīms:
 • mājas ( a )
 • ,
 • interjers ( a )
 • ,
 • iekšējs
 • ,
 • valsts

3. Located inward

 • "Beethoven's manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle"- leonard bernstein
 • "She thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it"- david denby
 • "An internal sense of rightousness"- a.r.gurney,jr.
  synonym:
 • inner
 • ,
 • interior
 • ,
 • internal

3. Atrodas uz iekšu

 • "Bēthovena manuskripts izskatās kā asiņains milzīgas iekšējās kaujas ieraksts" - leonards bernsteins
 • "Viņa domā, ka viņai nav dvēseles, nav interjera dzīves, bet patiesība ir tāda, ka viņai tam nav piekļuves" - deivids denbijs
 • "Patiesības iekšējā izjūta" - a.r.gurney, jr.
  sinonīms:
 • iekšējs
 • ,
 • interjers

4. Inside and toward a center

 • "Interior regions of the earth"
  synonym:
 • interior

4. Iekšpusē un virzienā uz centru

 • "Zemes iekšējie reģioni"
  sinonīms:
 • interjers

5. Of or coming from the middle of a region or country

 • "Upcountry districts"
  synonym:
 • interior
 • ,
 • midland
 • ,
 • upcountry

5. No reģiona vai valsts vidus vai no tā

 • "Aptverkņu rajoni"
  sinonīms:
 • interjers
 • ,
 • vidusslande
 • ,
 • valsts