Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interchangeable" into Latvian language

Vārda "maināms" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Interchangeable

[Maināms]
/ɪntərʧenʤəbəl/

adjective

1. (mathematics, logic) such that the arguments or roles can be interchanged

 • "The arguments of the symmetric relation, `is a sister of,' are interchangeable"
  synonym:
 • interchangeable

1. ( matemātika, loģika ) tā, lai argumentus vai lomas varētu savstarpēji mainīt

 • "Simetriskās attiecības argumenti" ir aizstājamas "ir māsas"
  sinonīms:
 • savstarpēji aizvietojams

2. Capable of replacing or changing places with something else

 • Permitting mutual substitution without loss of function or suitability
 • "Interchangeable electric outlets" "interchangeable parts"
  synonym:
 • exchangeable
 • ,
 • interchangeable
 • ,
 • similar
 • ,
 • standardized
 • ,
 • standardised

2. Spēj aizstāt vai mainīt vietas ar kaut ko citu

 • Atļaut savstarpēju aizstāšanu, nezaudējot funkciju vai piemērotību
 • "Maināmās elektriskās izejas" "maināmās daļas"
  sinonīms:
 • apmaināms
 • ,
 • savstarpēji aizvietojams
 • ,
 • līdzīgi
 • ,
 • standartizēts