Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intent" into Latvian language

Vārda "nodoms" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Intent

[Nodoms]
/ɪntɛnt/

noun

1. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

1. Paredzamais iznākums vai tas vada jūsu plānotās darbības

 • "Viņa nodoms bija sniegt jaunu tulkojumu"
 • "Ar labiem nodomiem nepietiek"
 • "Tas tika izveidots ar apzinātu mērķi atbildēt uz tūlītējām vajadzībām"
 • "Viņš nav noslēpis savus dizainus"
  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • nodoms
 • ,
 • dizains

2. The intended meaning of a communication

  synonym:
 • intent
 • ,
 • purport
 • ,
 • spirit

2. Paziņojuma paredzētā nozīme

  sinonīms:
 • nodoms
 • ,
 • purveklis
 • ,
 • gars

adjective

1. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

1. Pievēršot vai atzīmējot ar pilnīgu uzmanību

 • "Kas izraisīja izskatu vai raptu prieku"
 • "Tad iesaiņots sapņos"
 • "Tāds nodoms šim fantastiskajam ... stāstījumam, ka viņa diez vai maisa" - valters de la mare
 • "Trapt ar brīnumu"
 • "Apgrūda domās"
  sinonīms:
 • nebrīvē
 • ,
 • absorbēts
 • ,
 • aizrāvās
 • ,
 • apvilkts
 • ,
 • nodoms
 • ,
 • iesaiņots

Examples of using

He lied by intent.
Viņš meloja ar nodomu.
He was lying by intent.
Viņš gulēja ar nodomu.
We omitted it by intent.
Mēs to izlaidām ar nodomu.