Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intelligible" into Latvian language

Vārda "inteliģents" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Intelligible

[Saprotams]
/ɪntɛləʤəbəl/

adjective

1. Capable of being apprehended or understood

  synonym:
 • apprehensible
 • ,
 • intelligible
 • ,
 • graspable
 • ,
 • perceivable
 • ,
 • understandable

1. Spēj tikt aizturēts vai saprasts

  sinonīms:
 • saprotams
 • ,
 • iedomājams

2. Well articulated or enunciated, and loud enough to be heard distinctly

 • "Intelligible pronunciation"
  synonym:
 • intelligible

2. Labi artikulēts vai saīsināts, un pietiekami skaļš, lai to uzklausītu skaidri

 • "Inteliģējoša izruna"
  sinonīms:
 • saprotams

Examples of using

Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree.
Norvēģu, zviedru un dāņu valoda ir augsta līmeņa savstarpēji saprotama.
Making itself intelligible is suicide for philosophy.
Saprātīga ir filozofijas pašnāvība.