Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "instill" into Latvian language

Vārda "instill" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Instill

[Uzpildīt]
/ɪnstɪl/

verb

1. Impart gradually

 • "Her presence instilled faith into the children"
 • "Transfuse love of music into the students"
  synonym:
 • instill
 • ,
 • transfuse

1. Pakāpeniski

 • "Viņas klātbūtne ieaudzināja ticību bērniem"
 • "Tulkojiet mūzikas mīlestību studentiem"
  sinonīms:
 • instill
 • ,
 • transfūze

2. Enter drop by drop

 • "Instill medication into my eye"
  synonym:
 • instill
 • ,
 • instil

2. Ievadiet pilienu ar pilienu

 • "Uzstādiet man acīs zāles"
  sinonīms:
 • instill
 • ,
 • instilēt

3. Produce or try to produce a vivid impression of

 • "Mother tried to ingrain respect for our elders in us"
  synonym:
 • impress
 • ,
 • ingrain
 • ,
 • instill

3. Radīt vai mēģināt radīt spilgtu iespaidu

 • "Māte mēģināja mūsos savaldīt cieņu pret mūsu vecākajiem"
  sinonīms:
 • iespaids
 • ,
 • iesakņojies
 • ,
 • instill

4. Teach and impress by frequent repetitions or admonitions

 • "Inculcate values into the young generation"
  synonym:
 • inculcate
 • ,
 • instill
 • ,
 • infuse

4. Mācīt un atstāt iespaidu ar biežiem atkārtojumiem vai novērojumiem

 • "Inkubēt vērtības jaunajā paaudzē"
  sinonīms:
 • inkulāts
 • ,
 • instill
 • ,
 • infūzija

5. Fill, as with a certain quality

 • "The heavy traffic tinctures the air with carbon monoxide"
  synonym:
 • impregnate
 • ,
 • infuse
 • ,
 • instill
 • ,
 • tincture

5. Aizpildiet, tāpat kā ar noteiktu kvalitāti

 • "Smagā satiksme sajauc gaisu ar oglekļa monoksīdu"
  sinonīms:
 • piesūcināt
 • ,
 • infūzija
 • ,
 • instill
 • ,
 • tinktūra