Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inject" into Latvian language

Vārda "injicēt" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Inject

[Injicēt]
/ɪnʤɛkt/

verb

1. Give an injection to

 • "We injected the glucose into the patient's vein"
  synonym:
 • inject
 • ,
 • shoot

1. Veikt injekciju

 • "Mēs ievadījām glikozi pacienta vēnā"
  sinonīms:
 • injicēšana
 • ,
 • šaut

2. To introduce (a new aspect or element)

 • "He injected new life into the performance"
  synonym:
 • inject

2. Ieviest ( jaunu aspektu vai elementu )

 • "Viņš priekšnesumā ievadīja jaunu dzīvi"
  sinonīms:
 • injicēšana

3. Force or drive (a fluid or gas) into by piercing

 • "Inject hydrogen into the balloon"
  synonym:
 • inject
 • ,
 • shoot

3. Spēks vai piedziņa ( šķidrums vai gāze ) caurdurot

 • "Ievadiet ūdeņradi balonā"
  sinonīms:
 • injicēšana
 • ,
 • šaut

4. Take by injection

 • "Inject heroin"
  synonym:
 • inject

4. Veikt injekciju

 • "Noraidīt heroīnu"
  sinonīms:
 • injicēšana

5. Feed intravenously

  synonym:
 • inject

5. Barība intravenozi

  sinonīms:
 • injicēšana

6. To insert between other elements

 • "She interjected clever remarks"
  synonym:
 • interject
 • ,
 • come in
 • ,
 • interpose
 • ,
 • put in
 • ,
 • throw in
 • ,
 • inject

6. Ievietot starp citiem elementiem

 • "Viņa iejaucās gudrās piezīmes"
  sinonīms:
 • krustojums
 • ,
 • ienāc
 • ,
 • interpos
 • ,
 • ielaist
 • ,
 • iemest
 • ,
 • injicēšana