Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infringe" into Latvian language

Vārda "pārkāpums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Infringe

[Pārkāpt]
/ɪnfrɪnʤ/

verb

1. Go against, as of rules and laws

 • "He ran afoul of the law"
 • "This behavior conflicts with our rules"
  synonym:
 • conflict
 • ,
 • run afoul
 • ,
 • infringe
 • ,
 • contravene

1. Iet pret noteikumiem un likumiem

 • "Viņš skrēja likuma priekšā"
 • "Šī rīcība ir pretrunā ar mūsu noteikumiem"
  sinonīms:
 • konflikts
 • ,
 • skrien pa priekšu
 • ,
 • pārkāpt
 • ,
 • kontrēns

2. Advance beyond the usual limit

  synonym:
 • encroach
 • ,
 • infringe
 • ,
 • impinge

2. Avanss pārsniedz parasto robežu

  sinonīms:
 • encroahs
 • ,
 • pārkāpt
 • ,
 • piedēklis