Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inevitably" into Latvian language

Vārda "neizbēgami" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Inevitably

[Neizbēgami]
/ɪnɛvətəbli/

adverb

1. In such a manner as could not be otherwise

 • "It is necessarily so"
 • "We must needs by objective"
  synonym:
 • inevitably
 • ,
 • necessarily
 • ,
 • of necessity
 • ,
 • needs

1. Tādā veidā, kā citādi nevarētu būt

 • "Tas noteikti tā ir"
 • "Mums ir vajadzīgas pēc objektīva"
  sinonīms:
 • neizbēgami
 • ,
 • obligāti
 • ,
 • nepieciešamības dēļ
 • ,
 • vajadzības

2. By necessity

 • "The situation slid inescapably toward disaster "
  synonym:
 • inescapably
 • ,
 • ineluctably
 • ,
 • inevitably
 • ,
 • unavoidably

2. Pēc nepieciešamības

 • "Situācija neizbēgami slīdēja uz katastrofu "
  sinonīms:
 • neizbēgami

Examples of using

Due to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.
Augsto atzīmju dēļ viņš neizbēgami tiks uzņemts universitātē.