Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inefficient" into Latvian language

Vārda "neefektīvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Inefficient

[Neefektīvs]
/ɪnɪfɪʃənt/

adjective

1. Not producing desired results

 • Wasteful
 • "An inefficient campaign against drugs"
 • "Outdated and inefficient design and methods"
  synonym:
 • inefficient

1. Nesniedz vēlamos rezultātus

 • Izšķērdīgs
 • "Neefektīva kampaņa pret narkotikām"
 • "Atjaunināts un neefektīvs dizains un metodes"
  sinonīms:
 • neefektīvs

2. Lacking the ability or skill to perform effectively

 • Inadequate
 • "An ineffective administration"
 • "Inefficient workers"
  synonym:
 • ineffective
 • ,
 • inefficient

2. Trūkst spēju vai prasmju efektīvi veikt

 • Nepietiekams
 • "Neefektīva administrācija"
 • "Nepilnīgi darbinieki"
  sinonīms:
 • neefektīvs

Examples of using

This is highly inefficient.
Tas ir ļoti neefektīvi.