Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "individualism" into Latvian language

Vārda "individuālisms" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Individualism

[Individuālisms]
/ɪndɪvɪduəlɪzəm/

noun

1. The quality of being individual

 • "So absorbed by the movement that she lost all sense of individuality"
  synonym:
 • individuality
 • ,
 • individualism
 • ,
 • individuation

1. Individualitātes kvalitāte

 • "Kustība ir tik ļoti absorbēta, ka viņa zaudēja jebkādu individualitātes sajūtu"
  sinonīms:
 • individualitāte
 • ,
 • individuālisms
 • ,
 • individuācija

2. A belief in the importance of the individual and the virtue of self-reliance and personal independence

  synonym:
 • individualism

2. Ticība indivīda nozīmei un pašpaļāvības un personīgās neatkarības tikumam

  sinonīms:
 • individuālisms

3. The doctrine that government should not interfere in commercial affairs

  synonym:
 • individualism
 • ,
 • laissez faire

3. Doktrīna, ka valdībai nevajadzētu iejaukties komerclietās

  sinonīms:
 • individuālisms
 • ,
 • laissez faire