Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incite" into Latvian language

Vārda "kūdīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Incite

[Kūdīt]
/ɪnsaɪt/

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Stimulēt rīcību

 • "Tas mani pamudināja upurēt savu karjeru"
  sinonīms:
 • motivēt
 • ,
 • iedarbināt
 • ,
 • dzeniet
 • ,
 • pārvietot
 • ,
 • uzvedne
 • ,
 • kūdīt

2. Provoke or stir up

 • "Incite a riot"
 • "Set off great unrest among the people"
  synonym:
 • incite
 • ,
 • instigate
 • ,
 • set off
 • ,
 • stir up

2. Provocēt vai rosināt

 • "Kūdīt uz dumpi"
 • "Izraisīja lielus nemierus cilvēku vidū"
  sinonīms:
 • kūdīt
 • ,
 • rosināt
 • ,
 • doties ceļā
 • ,
 • maisīt

3. Urge on

 • Cause to act
 • "The other children egged the boy on, but he did not want to throw the stone through the window"
  synonym:
 • prod
 • ,
 • incite
 • ,
 • egg on

3. Mudināt uz

 • Iemesls rīkoties
 • "Pārējie bērni zēnam uzvilka, bet viņš negribēja mest akmeni pa logu"
  sinonīms:
 • prod
 • ,
 • kūdīt
 • ,
 • ola uz