Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inadequately" into Latvian language

Vārda "neadekvāti" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Inadequately

[Nepietiekami]
/ɪnædəkwətli/

adverb

1. In an inadequate manner or to an inadequate degree

  • "The temporary camps were inadequately equipped"
    synonym:
  • inadequately

1. Neatbilstošā veidā vai nepietiekamā mērā

  • "Pagaidu nometnes bija nepietiekami aprīkotas"
    sinonīms:
  • nepietiekami