Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imprudent" into Latvian language

Vārda "uzmanīgs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Imprudent

[Neuzmanīgs]
/ɪmprudənt/

adjective

1. Not prudent or wise

 • "Very imprudent of her mother to encourage her in such silly romantic ideas"
 • "Would be imprudent for a noneconomist to talk about the details of economic policy"- a.m.schlesinger
  synonym:
 • imprudent

1. Nav piesardzīgs vai gudrs

 • "Ļoti nepatīkama māte, lai viņu iedrošinātu tik muļķīgās romantiskās idejās"
 • "Nevienam ekonomistam būtu nepatīkami runāt par ekonomikas politikas detaļām" - a.m.schlesinger
  sinonīms:
 • imprudents

2. Lacking wise self-restraint

 • "An imprudent remark"
  synonym:
 • imprudent

2. Trūkst gudras pašreaģistras

 • "Nepieļauta piezīme"
  sinonīms:
 • imprudents

Examples of using

I was assailed by the stupid, but unshakeable, idea that if I was imprudent enough to move my hand I'd be noticed.
Mani pakļāva stulbais, bet nesatricināmais, ideja, ka, ja es būtu pietiekami nabadzīgs, lai pārvietotu roku, mani pamanītu.
It is very imprudent to swim in the rapids.
Ir ļoti nepatīkami peldēties krācēs.