Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "improper" into Latvian language

Vārda "nepareizi" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Improper

[Nepareizi]
/ɪmprɑpər/

adjective

1. Not suitable or right or appropriate

 • "Slightly improper to dine alone with a married man"
 • "Improper medication"
 • "Improper attire for the golf course"
  synonym:
 • improper

1. Nav piemērots vai pareizs vai piemērots

 • "Nedaudz nepareizi pusdienot vienam ar precētu vīrieti"
 • "Nepareizi medikamenti"
 • "Nepareizs apģērbs golfa laukumam"
  sinonīms:
 • neatbilstošs

2. Not conforming to legality, moral law, or social convention

 • "An unconventional marriage"
 • "Improper banking practices"
  synonym:
 • improper
 • ,
 • unconventional
 • ,
 • unlawful

2. Neatbilst likumībai, morāles likumiem vai sociālajām konvencijām

 • "Netradicionāla laulība"
 • "Nepareiza banku prakse"
  sinonīms:
 • neatbilstošs
 • ,
 • netradicionāls
 • ,
 • nelikumīgs

3. Not appropriate for a purpose or occasion

 • "Said all the wrong things"
  synonym:
 • improper
 • ,
 • wrong

3. Nav piemērots mērķim vai gadījumam

 • "Teica visas nepareizās lietas"
  sinonīms:
 • neatbilstošs
 • ,
 • nepareizi