Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imposing" into Latvian language

Vārda "uzspiežot" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Imposing

[Uzspiežot]
/ɪmpoʊzɪŋ/

adjective

1. Impressive in appearance

 • "A baronial mansion"
 • "An imposing residence"
 • "A noble tree"
 • "Severe-looking policemen sat astride noble horses"
 • "Stately columns"
  synonym:
 • baronial
 • ,
 • imposing
 • ,
 • noble
 • ,
 • stately

1. Iespaidīgs pēc izskata

 • "Barona savrupmāja"
 • "Uzspiežama dzīvesvieta"
 • "Cēlkoks"
 • "Smaga izskata policisti sēdēja uz cēliem zirgiem"
 • "Stately kolonnas"
  sinonīms:
 • baroniāls
 • ,
 • uzspiežot
 • ,
 • cēls
 • ,
 • stalts

2. Used of a person's appearance or behavior

 • Befitting an eminent person
 • "His distinguished bearing"
 • "The monarch's imposing presence"
 • "She reigned in magisterial beauty"
  synonym:
 • distinguished
 • ,
 • grand
 • ,
 • imposing
 • ,
 • magisterial

2. Izmanto personas izskatu vai uzvedību

 • Befitting izcilu personu
 • "Viņa izcilais gultnis"
 • "Monarha iespaidīgā klātbūtne"
 • "Viņa valdīja maģistra skaistumā"
  sinonīms:
 • izcēlušies
 • ,
 • grand
 • ,
 • uzspiežot
 • ,
 • maģistrs

Examples of using

You were served sukiyaki for dinner, then spent the night and had breakfast. Don't you think you were imposing?
Vakariņās jums pasniedza sukiyaki, pēc tam pavadīja nakti un paēda brokastis. Vai jums nešķiet, ka esat uzspiests?