Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "importance" into Latvian language

Vārda "svarīgums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Importance

[Svarīgums]
/ɪmpɔrtəns/

noun

1. The quality of being important and worthy of note

 • "The importance of a well-balanced diet"
  synonym:
 • importance

1. Kvalitāte, ka esat svarīgs un ievērības cienīgs

 • "Labi sabalansēta uztura nozīme"
  sinonīms:
 • nozīme

2. A prominent status

 • "A person of importance"
  synonym:
 • importance
 • ,
 • grandness

2. Ievērojams statuss

 • "Svarīga persona"
  sinonīms:
 • nozīme
 • ,
 • grandness

Examples of using

I didn't realize the importance of that problem.
Es neapzinājos šīs problēmas nozīmi.
Ho ho, you have always been the brightest amongst my grandchildren! But hearken now: I have come from the nether realm to entrust thee with a task of utmost importance!
Ho ho, tu vienmēr esi bijis spilgtākais starp maniem mazbērniem! Bet klausieties tagad: es esmu nācis no zemākās sfēras, lai uzticētu jums ārkārtīgi svarīgu uzdevumu!
This problem is only of secondary importance.
Šai problēmai ir tikai sekundāra nozīme.