Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impenetrable" into Latvian language

Vārda "nepārspējams" tulkošanas nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Impenetrable

[Neizprotams]
/ɪmpɛnətrəbəl/

adjective

1. Not admitting of penetration or passage into or through

 • "An impenetrable fortress"
 • "Impenetrable rain forests"
  synonym:
 • impenetrable

1. Neatzīstot iekļūšanu vai pāreju uz iekļūšanu vai caur to

 • "Nepilnīgs cietoksnis"
 • "Izteiksmīgi lietus meži"
  sinonīms:
 • necaurlaidīgs

2. Permitting little if any light to pass through because of denseness of matter

 • "Dense smoke"
 • "Heavy fog"
 • "Impenetrable gloom"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • heavy
 • ,
 • impenetrable

2. Atļaujot maz, ja matērijas blīvuma dēļ var iziet kāda gaisma

 • "Naudas dūmi"
 • "Smaga migla"
 • "Impenetrablīvais drūmums"
  sinonīms:
 • blīvs
 • ,
 • smagi
 • ,
 • necaurlaidīgs

3. Impossible to understand

 • "Impenetrable jargon"
  synonym:
 • impenetrable

3. Neiespējami saprast

 • "Impenetrablīvais žargons"
  sinonīms:
 • necaurlaidīgs