Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impatience" into Latvian language

Vārda "nepacietība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Impatience

[Nepacietība]
/ɪmpeʃəns/

noun

1. A lack of patience

 • Irritation with anything that causes delay
  synonym:
 • restlessness
 • ,
 • impatience

1. Pacietības trūkums

 • Kairinājums ar visu, kas izraisa kavēšanos
  sinonīms:
 • nemiers
 • ,
 • nepacietība

2. A restless desire for change and excitement

  synonym:
 • impatience

2. Nemierīga vēlme pēc pārmaiņām un uztraukums

  sinonīms:
 • nepacietība

3. A dislike of anything that causes delay

  synonym:
 • impatience

3. Nepatika pret jebko, kas izraisa kavēšanos

  sinonīms:
 • nepacietība

Examples of using

In every period of transition this riff-raff, which exists in every society, rises to the surface, and is not only without any aim but has not even a symptom of an idea, and merely does its utmost to give expression to uneasiness and impatience.
Katrā pārejas periodā šis rifs, kas pastāv katrā sabiedrībā, paceļas virspusē un ir ne tikai bez jebkāda mērķa, bet tam nav pat idejas simptoma, un tas tikai dara visu iespējamo, lai izpaustos nemieram un nepacietībai.