Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imaginary" into Latvian language

Vārda "iedomāts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Imaginary

[Iedomātā]
/ɪmæʤənɛri/

noun

1. (mathematics) a number of the form a+bi where a and b are real numbers and i is the square root of -1

  synonym:
 • complex number
 • ,
 • complex quantity
 • ,
 • imaginary number
 • ,
 • imaginary

1. (matemātika) a+bi formas skaitlis, kur a un b ir reāli skaitļi un i ir kvadrātsakne no -1

  sinonīms:
 • komplekss numurs
 • ,
 • komplekss daudzums
 • ,
 • iedomāts skaitlis
 • ,
 • iedomāts

adjective

1. Not based on fact

 • Unreal
 • "The falsehood about some fanciful secret treaties"- f.d.roosevelt
 • "A small child's imaginary friends"
 • "To create a notional world for oneself"
  synonym:
 • fanciful
 • ,
 • imaginary
 • ,
 • notional

1. Nav balstīts uz faktu

 • Nereāls
 • "Meli par dažiem izdomātiem slepeniem līgumiem" - fdrūzvelts
 • "Maza bērna iedomāti draugi"
 • "Radīt sev nosacītu pasauli"
  sinonīms:
 • izdomāts
 • ,
 • iedomāts
 • ,
 • nosacīti

Examples of using

The dragon is an imaginary creature.
Pūķis ir iedomāta būtne.
Dragons are imaginary animals.
Pūķi ir iedomāti dzīvnieki.
All her imaginary happiness vanished in a moment.
Visa viņas iedomātā laime vienā mirklī pazuda.