Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "illness" into Latvian language

Vārda "slimība" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Illness

[Slimība]
/ɪlnəs/

noun

1. Impairment of normal physiological function affecting part or all of an organism

  synonym:
 • illness
 • ,
 • unwellness
 • ,
 • malady
 • ,
 • sickness

1. Normālas fizioloģiskās funkcijas traucējumi, kas ietekmē daļu vai visu organismu

  sinonīms:
 • slimība
 • ,
 • nepateicība
 • ,
 • maladijs
 • ,
 • slimības

Examples of using

The cause of Tom's illness was overeating.
Toma slimības cēlonis bija pārkaršanās.
Tom's illness resulted from eating too much.
Toma slimība izraisīja pārāk daudz ēšanas.
If your illness becomes worse, call in a specialist.
Ja jūsu slimība kļūst sliktāka, zvaniet speciālistam.