Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "illiterate" into Latvian language

Vārda "analfabēts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Illiterate

[Analfabēts]
/ɪlɪtərət/

noun

1. A person unable to read

  synonym:
 • illiterate
 • ,
 • illiterate person
 • ,
 • nonreader

1. Cilvēks, kurš nespēj lasīt

  sinonīms:
 • analfabēti
 • ,
 • analfabēts cilvēks
 • ,
 • nelasītājs

adjective

1. Not able to read or write

  synonym:
 • illiterate

1. Nespēj lasīt vai rakstīt

  sinonīms:
 • analfabēti

2. Uneducated in the fundamentals of a given art or branch of learning

 • Lacking knowledge of a specific field
 • "She is ignorant of quantum mechanics"
 • "He is musically illiterate"
  synonym:
 • ignorant
 • ,
 • illiterate

2. Neizglītots konkrētas mākslas vai mācīšanās nozares pamatos

 • Trūkst zināšanu par konkrētu lauku
 • "Viņa nezina kvantu mehāniku"
 • "Viņš ir muzikāli analfabēts"
  sinonīms:
 • neziņā
 • ,
 • analfabēti

3. Lacking culture, especially in language and literature

  synonym:
 • illiterate

3. Trūkst kultūras, īpaši valodā un literatūrā

  sinonīms:
 • analfabēti

Examples of using

The illiterate of the twenty-first century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.
Divdesmit pirmā gadsimta analfabēti nebūs tie, kas nevar lasīt un rakstīt, bet gan tie, kas nevar mācīties, atraisīt un pārzināt.