Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humanity" into Latvian language

Vārda "cilvēce" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Humanity

[Cilvēce]
/hjumænɪti/

noun

1. The quality of being humane

  synonym:
 • humanity

1. Humānas kvalitātes kvalitāte

  sinonīms:
 • cilvēce

2. The quality of being human

 • "He feared the speedy decline of all manhood"
  synonym:
 • humanness
 • ,
 • humanity
 • ,
 • manhood

2. Cilvēka kvalitāte

 • "Viņš baidījās no visas vīrišķības ātra krituma"
  sinonīms:
 • cilvēcība
 • ,
 • cilvēce
 • ,
 • vīrišķība

3. All of the living human inhabitants of the earth

 • "All the world loves a lover"
 • "She always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
  synonym:
 • world
 • ,
 • human race
 • ,
 • humanity
 • ,
 • humankind
 • ,
 • human beings
 • ,
 • humans
 • ,
 • mankind
 • ,
 • man

3. Visi dzīvie zemes iedzīvotāji

 • "Visa pasaule mīl mīļāko"
 • "Viņa vienmēr lietoja" cilvēce ", jo šķita, ka "mankind" mazina sievietes"
  sinonīms:
 • pasaule
 • ,
 • cilvēku rase
 • ,
 • cilvēce
 • ,
 • cilvēces
 • ,
 • cilvēki
 • ,
 • cilvēks

Examples of using

Africa is the cradle of humanity.
Āfrika ir cilvēces šūpulis.
You have restored my faith in humanity.
Jūs esat atjaunojis manu ticību cilvēcei.
As centuries passed, humanity became more serious in implementing constructed languages as they deemed natural ones to be insufficient.
Gadsimtu gaitā cilvēce kļuva nopietnāka, īstenojot konstruētās valodas, jo tās uzskatīja par nepietiekamām.