Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humanitarian" into Latvian language

Vārda "humānā" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Humanitarian

[Humanitārā]
/hjumænətɛriən/

noun

1. Someone devoted to the promotion of human welfare and to social reforms

  synonym:
 • humanitarian
 • ,
 • do-gooder
 • ,
 • improver

1. Kāds, kas nodarbojas ar cilvēku labklājības veicināšanu un sociālajām reformām

  sinonīms:
 • humānā
 • ,
 • dari-labāk
 • ,
 • uzlabotājs

2. An advocate of the principles of humanism

 • Someone concerned with the interests and welfare of humans
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanitarian

2. Humānisma principu aizstāvis

 • Kāds, kas nodarbojas ar cilvēku interesēm un labklājību
  sinonīms:
 • humānists
 • ,
 • humānā

adjective

1. Marked by humanistic values and devotion to human welfare

 • "A humane physician"
 • "Released the prisoner for humanitarian reasons"
 • "Respect and humanistic regard for all members of our species"
  synonym:
 • human-centered
 • ,
 • human-centred
 • ,
 • humanist
 • ,
 • humanistic
 • ,
 • humanitarian

1. To raksturo humānisma vērtības un uzticība cilvēku labklājībai

 • "Humāns ārsts"
 • "Atbrīvoja ieslodzīto humānu apsvērumu dēļ"
 • "Cieņa un humānisma cieņa pret visiem mūsu sugas pārstāvjiem"
  sinonīms:
 • uz cilvēku vērsts
 • ,
 • humānists
 • ,
 • humānistisks
 • ,
 • humānā

2. Of or relating to or characteristic of humanitarianism

 • "Humanitarian aid"
  synonym:
 • humanitarian

2. Humānisma vai saistībā ar to vai raksturīgs tam

 • "Humānā palīdzība"
  sinonīms:
 • humānā