Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hover" into Latvian language

Vārda "gājiens" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Hover

[Svārstīties]
/həvər/

verb

1. Be undecided about something

 • Waver between conflicting positions or courses of action
 • "He oscillates between accepting the new position and retirement"
  synonym:
 • hover
 • ,
 • vibrate
 • ,
 • vacillate
 • ,
 • oscillate

1. Nav izlemts par kaut ko

 • Waver starp konfliktējošām pozīcijām vai rīcības kursiem
 • "Viņš svārstās starp jaunās pozīcijas pieņemšanu un aiziešanu pensijā"
  sinonīms:
 • lidinājums
 • ,
 • vibrācija
 • ,
 • vatilāts
 • ,
 • oscilāts

2. Move to and fro

 • "The shy student lingered in the corner"
  synonym:
 • hover
 • ,
 • linger

2. Pārcelties uz un atpakaļ

 • "Kautrīgais students iešņaucās stūrī"
  sinonīms:
 • lidinājums
 • ,
 • kavēties

3. Hang in the air

 • Fly or be suspended above
  synonym:
 • hover

3. Pakārt gaisā

 • Lidot vai tikt apturētam virs
  sinonīms:
 • lidinājums

4. Be suspended in the air, as if in defiance of gravity

 • "The guru claimed that he could levitate"
  synonym:
 • levitate
 • ,
 • hover

4. Tiek atstādināts gaisā, it kā smaguma izaicinājumā

 • "Guru apgalvoja, ka viņš var iekasēt"
  sinonīms:
 • levit
 • ,
 • lidinājums

5. Hang over, as of something threatening, dark, or menacing

 • "The terrible vision brooded over her all day long"
  synonym:
 • brood
 • ,
 • hover
 • ,
 • loom
 • ,
 • bulk large

5. Pakārt pāri, tāpat kā kaut kas draudīgs, tumšs vai draudīgs

 • "Šausmīgais redzējums plūda pār viņu visas dienas garumā"
  sinonīms:
 • broods
 • ,
 • lidinājums
 • ,
 • lieva
 • ,
 • beramkravu liels